← Bakåt

RBS Stor rund planbricka ISO 7093 (DIN 9021)

d 1 (min) d 2 (max) s Avsedd för gänga
3,2 9,0 0,8 M3
4,3 12,0 1,0 M4
5,3 15,0 1,0 M5
6,4 18,0 1,6 M6
8,4 24,0 2,0 M8
10,5 30,0 2,5 M10
13,0 37,0 3,0 M12
17,0 50,0 3,0 M16
21,0 60,0 4,0 M20
25,0 72,0 5,0 M24
33,0 92,0 6,0 M30
39,0 110,0 8,0 M36