← Bakåt

KFXS kullerförsänkt plåtskruv med spets och krysspår H DIN7983 C

d k dk (max)
ST 2,2 1,3 4,3
ST 2,9 1,7 5,5
ST 3,5 2,1 6,8
ST 3,9 2,3 7,5
ST 4,2 2,5 8,1
ST 4,8 3,0 9,5
ST 5,5 3,4 10,8
ST 6,3 3,8 12,4